مصرف زیاد سوخت در موتور:
۱- معیوب بودن شمع ها
۲- نامیزان بودن دلکو

موتور روشن می شود ولی خیلی زود خاموش می شود:
۱- خرابی کوئل
۲- خرابی خازن
۳- خرابی پلاتین

.موتور دیر دور برمی دارد:
۱- چسبیدن اوانس ها
۲- خراب بودن خازن
۳- خراب بودن پلاتین

موتور دیر روشن یا روشن نمی شود:
۱- خرابی کوئل
۲- خرابی خازن
۳- خرابی پلاتین
۴- وایرها قطع یا سولفاته یا بریدگی دارند
۵- شکستگی یا ترک برداشتن چکش برق
۶- خرابی شمع ها
۷- تنظیم نبودندلکو
۸- شکستگی درب دلکو

  • Share:

نظر خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تگ های html مجاز به استفاده می باشند: <a href=""> <abbr> <acronym> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

ارسال یک پیام