خودروهای سایز مینی
این خودروها اکثرا دارای ظاهری بسیار کوچک بوده و دارای ۴ ویژگی منحصر به فرد هستند .

۱٫ دارای بدنه بسیار کوچک و طراحی کوچم هستند .

۲٫ معمولا دارای ۳ درب هاچ بک هستند ، البته در برخی موارد ۵ درب هاچ بک نیز مشاهده شده است که در این رده قرار خواهد گرفت .

۳٫ دارای موتورهایی با حجم بسیار کم بوده و اکثرا حجم موتور آنها به زیر ۱۰۰۰cc یا ۱٫۰Lit می رسد .

۴٫ طول این خودروها معمولا کمتر از ۳۶۰۰میلی متر می باشد . انواع کلاس خودرو
چنین خودروهایی که دارای ویژگی های فوق باشند را ، خودروهای A Segment یا کلاس A می نامند .
خودروهای سایز کوچک
این خودروها عموما با نام خودروهای کوچک نیز شناخته می شوند . این کلاس عموما بعد از کلاس A مشاهده می شود و تفاوتهای بسیاری در این زمینه با کلاس قبلی خود دارد که شامل :

۱٫ دارای بدنه بزرگتر از لحاظ طول و عرض نسبت خودروهای مینی یا همان A Class .

۲٫ حجم موتور اکثرا بیش از ۱۰۰۰cc و کمتر از ۱۵۰۰cc هست ( البته در برخی موارد موتورهای توربو ، و موتورهایی تا حجم ۲۰۰۰cc نیز در این گروه هستند ) .

۳٫ دارای بدنه هاچ بک و دارای ۳ درب و یا ۵ درب .

۴٫ طول این خودروها عموما به ۴۰۰۰میلی متر نمی رسد .

۵٫ دارای عملکردی بهتر از کلاس مینی ولی دارای مصرف سوخت بالاتر نسبت به کلاس مینی .

۶٫ دارای تجهیزات ، امکانات رفاهی و امکانات ایمنی بهتر و بیشتر از خودروهای مینی . انواع کلاس خودرو
این را نباید فراموش کرد که بیشتر منظور از بیان سخنان گفته شده ، بیشتر تصویری کلی از این کلاس بوده و در برخی موارد ۱ یا ۲ مورد از موارد بالا نفقص شده ، ولی همچنان خودروی مذکور در کلاس B قرار می گیرد .

خودروهایی که دارای ویژگی های گفته شده باشند را B Segment یا خودروی کلاس B نام گذاری می نمایند .

خودروهای سایز متوسط
این خودروها عموما با نام خودروهای متوسط و یا پایین متوسط نیز شناخته می شوند . این کلاس عموما بعد از کلاس B مشاهده می شوند و تفاوتهای بسیاری در این زمینه با کلاس قبلی خود دارد که شامل :

۱٫ دارای بدنه بزرگتر از لحاظ طول و عرض نسبت خودروهای کوچک یا همان B Class .

۲٫ حجم موتور اکثرا بیش از ۱۳۰۰cc و کمتر از ۲۰۰۰cc هست ( البته در برخی موارد موتورهای توربو ، و موتورهایی تا حجم ۳۰۰۰cc و یا بیشتر نیز دیده شده است ) .

۳٫ دارای بدنه هاچ بک و دارای ۳ درب و یا ۵ درب . دارای بدنه سدان ۴ درب .

۴٫ طول این خودروها عموما به بیش از ۴۰۰۰میلی متر می رسد .

۵٫ دارای عملکردی بهتر از کلاس کوچک ولی دارای مصرف سوخت بالاتر نسبت به کلاس کوچک .

۶٫ دارای تجهیزات ، امکانات رفاهی و امکانات ایمنی بهتر و بیشتر از خودروهای کوچک ، اما این امکانات رفاهی همیشه دارای کیفیتی با قیمت مناسب و اقتصادی بوده و کمتر دیده شده است که قطعات ، تجهیزات و امکانات رفاهی ، دارای کیفیتی بالا ، در این مورد استفاده گردد . انواع کلاس خودرو
این را نباید فراموش کرد که بیشتر منظور از بیان سخنان گفته شده ، بیشتر تصویری کلی از این کلاس بوده و در برخی موارد ۲ یا ۳ مورد از موارد بالا نفقص شده ، ولی همچنان خودروی مذکور در کلاس B قرار می گیرد .

خودروهایی که دارای ویژگی های گفته شده باشند را C Segment یا خودروی کلاس C نام گذاری می نمایند .

خودروهای سایز بزرگ
این خودروها عموما با نام خودروهای بزرگ نیز شناخته می شوند . این کلاس عموما بعد از کلاس C مشاهده می شوند و تفاوتهای بسیاری در این زمینه با کلاس قبلی خود دارد که شامل :

۱٫ دارای بدنه بزرگتر از لحاظ طول و عرض نسبت خودروهای متوسط یا همان C Class .

۲٫ حجم موتور اکثرا بیش از ۱۶۰۰cc و کمتر از ۳۰۰۰cc هست ( البته در برخی موارد موتورهای توربو ، و موتورهایی تا حجم ۴۰۰۰cc و یا بیشتر نیز دیده شده است ) .

۳٫ دارای بدنه سدان ۴ درب و استیشن .

۴٫ طول این خودروها عموما نزدیک به ۴۰۰۰ میلی متر می رسد .

۵٫ دارای عملکردی بهتر از کلاس متوسط ولی دارای مصرف سوخت بالاتر نسبت به کلاس متوسط .

۶٫ دارای تجهیزات ، امکانات رفاهی و امکانات ایمنی بهتر و بیشتر از خودروهای متوسط . این امکانات اکثرا کمتر اقتصادی بوده و دارای کیفیت بهتر و مناسب تری هستند . انواع کلاس خودرو
این را نباید فراموش کرد که بیشتر منظور از بیان سخنان گفته شده ، بیشتر تصویری کلی از این کلاس بوده و در برخی موارد ۲ یا ۳ مورد از موارد بالا نفقص شده ، ولی همچنان خودروی مذکور در کلاس D قرار می گیرد .

خودروهایی که دارای ویژگی های گفته شده باشند را D Segment یا خودروی کلاس D نام گذاری می نمایند .

خودروهای اجرائی و غیر لوکس
این خودروها عموما با نام خودروهای نیمه لوکس و بزرگ نیز شناخته می شوند . این کلاس عموما بعد از کلاس D مشاهده می شوند و تفاوتهای بسیاری در این زمینه با کلاس قبلی خود دارد که شامل :

۱٫ دارای بدنه بزرگتر از لحاظ طول و عرض نسبت خودروهای متوسط یا همان D Class .

۲٫ حجم موتور اکثرا بیش از ۲۰۰۰cc و کمتر از ۳۵۰۰cc هست ( البته در برخی موارد موتورهای توربو ، و موتورهایی تا حجم ۴۵۰۰cc و یا بیشتر نیز دیده شده است ) .

۳٫ دارای بدنه سدان ۴ درب .

۴٫ طول این خودروها عموما نزدیک به ۵۰۰۰ میلی متر می رسد .

۵٫ دارای عملکردی بهتر از کلاس متوسط ولی دارای مصرف سوخت بالاتر نسبت به کلاس متوسط .

۶٫ دارای تجهیزات ، امکانات رفاهی و امکانات ایمنی بهتر و بیشتر از خودروهای متوسط . این امکانات اکثرا کمتر اقتصادی بوده و دارای کیفیت بهتر و مناسب تری هستند .

۷٫ این خودروها با امکاناتی شبیه به خودروهای لوکس ، عرضه می گردند ولی همیشه این امکانات چند پله پایین تر از خودروهای لوکس هستند . انواع کلاس خودرو
این را نباید فراموش کرد که بیشتر منظور از بیان سخنان گفته شده ، بیشتر تصویری کلی از این کلاس بوده و در برخی موارد ۲ یا ۳ مورد از موارد بالا نفقص شده ، ولی همچنان خودروی مذکور در کلاس E قرار می گیرد .

خودروهایی که دارای ویژگی های گفته شده باشند را E Segment یا خودروی کلاس E نام گذاری می نمایند .

خودروهای بزرگ و لوکس
این خودروها عموما با نام خودروهای متوسط و یا پایین متوسط نیز شناخته می شوند . این کلاس عموما بعد از کلاس B مشاهده می شوند و تفاوتهای بسیاری در این زمینه با کلاس قبلی خود دارد که شامل :

۱٫ دارای بدنه بزرگتر از لحاظ طول و عرض نسبت خودروهای متوسط یا همان E Class .

۲٫ حجم موتور اکثرا بیش از ۳۰۰۰cc می باشد .

۳٫ دارای بدنه سدان ۴ درب ، فست بک و لیموزین می باشند .

۴٫ طول این خودروها عموما به بیش از ۵۰۰۰ میلی متر می رسد .

۵٫ دارای عملکردی بهتر از کلاس متوسط ولی دارای مصرف سوخت بالاتر نسبت به کلاس متوسط .

۶٫ دارای تجهیزات ، امکانات رفاهی و امکانات ایمنی بسیار مناسب و بیشتر از خودروهای نیمه لوکس . دارای بهترین کیفیت قطعات تولیدی نیز می باشند .

۷٫ این خودروها با امکاناتی ویژه ارائه می گردند که کمتر خودرویی در دیگر کلاس ها توان رقابت با این امکانات را دارا می باشد . انواع کلاس خودرو انواع کلاس خودرو
این را نباید فراموش کرد که بیشتر ، منظور از بیان سخنان گفته شده ، ایجاد تصویری کلی از این کلاس بوده و در برخی موارد بدنه ( به مانند خودروهی فست بک و یا گرند تور ) ، از موارد بالا نقض شده ، ولی همچنان خودروی مذکور در کلاس F قرار می گیرد .

خودروهایی که دارای ویژگی های گفته شده باشند را F Segment یا خودروی کلاس F نام گذاری می-نمایند .

خودروهای شاسی بلند
این خودروها عموما با نام خودروهای SUV و Cross Over ( کراس اوور ) نیز شناخته می شوند . این کلاس دارای مشخصات فنی خاص خود بوده که شامل :

۱٫ دارای بدنه بزرگتر از لحاظ طول و عرض نسبت خودروهای بزرگ یا همان D Class .

۲٫ دارای ارتفاع بیشتر نسبت به تمامی خودروهای کلاس های دیگر .

۳٫ اکثرا دارای سیستم چهار چرخ محرک ( ۴WD , AWD ) بوده ولی در بسیاری موارد دارای سیستم محرک جلو و یا عقب نیز بوده اند .

۴٫ اکثر این خودروها به دلیل ارتفاع بالایی که دارند ، قابلیت های بیابان گردی ، طبیعت نوردی و امثالهم را برای صاحبانشان فراهم می نمایند .

۵٫ این گونه از کلاس بدنه دارای انواع موتورها ، در انواع آرایش ها بوده و محدوده خاصی را برای آن در نظر نگرفته اند .

۶٫ دارای بدنه ۴ ستون که درب صندوق بار اکثرا در داخل اتاق خودرو باز می گردد .

۷٫ طول این خودروها عموما نزدیک به ۵۰۰۰ میلی متر می رسد ( گاهی اوقات از این اندازه بیشتر و یا کمتر نیز دیده شده است ) .

۸٫ دارای عملکردی به مراتب بهتر از کلاس M ، دارای قابلیت های بیابان گردی و رانندگی لذت بخش در شهر ، ولی دارای مصرف سوخت بالاتر نسبت به کلاس E می باشند .

۹٫ دارای تجهیزات ، امکانات رفاهی و امکانات ایمنی بهتر و بیشتر از خودروهای متوسط . این امکانات اکثرا اقتصادی بوده و دارای کیفیت مناسبی هستند . البته برخی از سازندگان امکانات رفاهی تا حدود خودروهای F کلاس را نیز برای این خودروها به دلیل بازار رقابتی که این خودروها برای جلب نظر مشتریان خاص دارند ، قرار می دهند .

۱۰٫ این خودروها داری ۵ درب ( درب صندوق بار که داخل خودرو باز می گردد ) می باشند ، البته مواردی هم بسیار هستند که دارای ۳ درب هستن ( ۲ درب خودرو براب یرنشینان و ۱ درب برای صندوق بار ) .

۱۱٫ این خودروها دارای ۲ ردیف صندلی بوده اکثرا ولی در موارد بسیاری نیز خودروهایی بوده اند که ۳ ردیف صندلی نیز داشته اند . انواع کلاس خودرو انواع کلاس خودرو
این را نباید فراموش کرد که بیشتر منظور از بیان سخنان گفته شده ، داشتن تصویری کلی از این کلاس بوده و در برخی موارد ۲ یا ۳ مورد از موارد بالا نقض شده ، ولی همچنان خودروی مذکور در کلاس J قرار می گیرد .

خودروهایی که دارای ویژگی های گفته شده باشند را J Segment یا خودروی کلاس J نام گذاری می-نمایند .

خودروهای چند منظوره و مینی ون
این خودروها عموما با نام خودروهای مینی ون و MPV نیز شناخته می شوند . این کلاس دارای مشخصات فنی خاص خود بوده که شامل :

۱٫ دارای بدنه بزرگتر از لحاظ طول و عرض نسبت خودروهای بزرگ یا همان D Class .

۲٫ حجم موتور اکثرا بیش از ۲۰۰۰cc و کمتر از ۴۵۰۰cc می باشد .

۳٫ دارای بدنه ۳ ستون و یا ۴ ستون .

۴٫ طول این خودروها عموما نزدیک به ۵۰۰۰ میلی متر می رسد ( گاهی اوقات از این اندازه نیز بسیار بیشتر می شود ) .

۵٫ دارای عملکردی در حدود کلاس متوسط ولی دارای مصرف سوخت بالاتر نسبت به کلاس متوسط می باشد .

۶٫ دارای تجهیزات ، امکانات رفاهی و امکانات ایمنی بهتر و بیشتر از خودروهای متوسط . این امکانات اکثرا اقتصادی بوده و دارای کیفیت مناسبی هستند .

۷٫ این خودروها داری ۵ درب ( درب صندوق بار که داخل خودرو باز می گردد ) ، و در بسیاری موارد نیز دارای ۲ درب کشویی بزرگ در پشت درب های جلوی خودرو می باشند .

۸٫ در بیشتر موارد دارای ۳ ردیف صندلی بوده و در برخی موارد ۴ ردیف صندلی نیز دیده شده است . انواع کلاس خودرو انواع کلاس خودرو
این را نباید فراموش کرد که بیشتر منظور از بیان سخنان گفته شده ، بیشتر تصویری کلی از این کلاس بوده و در برخی موارد ۲ یا ۳ مورد از موارد بالا نفقص شده ، ولی همچنان خودروی مذکور در کلاس M قرار می گیرد .

خودروهایی که دارای ویژگی های گفته شده باشند را M Segment یا خودروی کلاس M نام گذاری می نمایند .

خودروهای اسپرت دو درب
این خودروها عموما با نام خودروهای اسپرت نیز شناخته می شوند .

مشخصات کلی خودروهایی که در این بخش قرار می گیرند و آن ها را با نام S Segment شناسایی می نماییم ، شامل :

۱٫ دارای بدنه با طراحی خاص که شامل بدنه های :

• خودروهای کوپه یا ۲ درب .

• خودروهای اسپرت با قابلیت سقف جمع شونده ( Cabriolet و Convertible ) .

• خودروهای رودستر .

• خودروهای سوپر اسپرت .

• خودروهای ۲ نفره .

• خودروهای ۲+۲ نفره .

• خودروهایی با قابلیت بستن و یا باز نمودن سقف به صورت دستی ( مانند خودروی KOENIGSEGG CCX ) .

• خودروهای مسابقه ای خیابانی .

• خودروهایی از کلاس های دیگر که دارای یکی از ویژگی های بالا باشند نیز در این بخش قرار خواهند گرفت .

۲٫ حجم موتور این گونه خودروها اصلا دارای پارامتر خاصی نبوده و همچنین تعداد سیلندرهای موتور این خودروها . تنها مطلبی که در این مورد ( موتور خودروهای اسپرت ) وجود داشته نحوه عملکرد اینگونه موتورها بوده ، که همگی دارای قابلیت هایی همچون :

• دور گیری سریع .

• بازده خروجی مناسب نسبت به حجم موتور مورد استفاده .

• گشتاور مناسب در دور موتورهای پایین .

• قدرت موتور بسیار مناسب و کارآمد .

۳٫ در این گونه خودروها بر اساس تصمیم کارخانه سازنده قابلیت های حرکتی خاصی برای این خودروها تعریف شده و اینگونه خودروها بر اساس این قابلیت ها ساخته خواهند شد . یکی از اصلی ترین مواردی که این رده از خودروها را با دیگر کلاس های اتومبیل جدا نموده ، همین قابلیت های حرکتی بوده ، به نحوی که خودروسازان به دنبال ایجاد چنین شرایطی بر روی محصولات دیگر خویش نیز هستند .

۴٫ دارای عملکردی بهتر از تمام کلاس های دیگر داشته و بیشتر رکوردهایی که در زمینه خودرو به ثبت رسیده است ، از خودروهایی بوده که در این کلاس تعریف شده اند .

۵٫ دارای تجهیزات ، امکانات رفاهی و امکانات ایمنی بسیار مناسب هستند . دارای بهترین کیفیت قطعات تولیدی نیز می باشند ( البته مشاهده گردیده است که در برخی موارد این مسئله نقض گردیده است ) .

۶٫ این خودروها با امکاناتی ویژه ارائه می گردند که کمتر خودرویی در دیگر کلاس ها توان رقابت با این امکانات را دارا می باشد ( امکانات عملکردی ، تجهیزات رفاهی و …. ) . انواع کلاس خودرو انواع کلاس خودرو انواع کلاس خودرو انواع کلاس خودرو
خودروهای ون
کاروانه یا ون یا به اصطلاح انگلیسی Van‏ ، به گونه‌ای از خودروها اطلاق می‌شود که برای حمل و نقل اسباب و لوازم حجیم و سنگین و یا گروهی چند نفره از انسان‌ها استفاده می‌شود . خودروهای ون معمولاً بدنه‌ای مکعب شکل دارند که بر روی چهار چرخ سوار شده است . ابعاد بدنه این خودرو را می توان حد فاصل کلاس استیشن واگن و کامیون ( در حوزه باربری ) و مینی ‌بوس ( در حوزه نفربری ) دانست . این خودروها دارای ابعاد ، قدرت موتور و اشکال مختلفی هستند . کلاس بدنه
این خودروها اکثرا دارای ۴ ستون بوده ولی نمونه های ۳ ستون و ۵ ستون آن نیز در بازار موجود هستند ، که هر کدام برای کارایی مخصوصی می باشند . کلاس بدنه
خودروهای وانت
به خودروهایی که اکثرا دارای یک بخش باری ، یا همان قسمت بار روباز باشند گفته می شود . این خودروها اکثرا دارای ۲ مدل هستند ، دارای یک کابین که دارای ۲ ستون A , B هستند ( البته برخی مدلها دارای ۳ ستون نیز می باشند ) و قسمت بار ، دارای ۲ کابین و دارای ۳ ستون A , B , C هستند ( البته در برخی مدلها دارای ۴ ستون نیز هستند ) و بخش بار . کلاس بدنه
این خودروها در سطوح متفاوتی از نظر حجم بار حمل کننده و یا کشندگی طراحی شده اند . در برخی مدلها به مانند یک خودروی سواری که دارای ظرفیت حمل بار می باشد طراحی شده و در برخی مدلها با ظرفیت حمل بار بالا طراحی شده به نحوی که خودروساز در این مواقع چرخهای عقب را به صورت جفت چرخ طراحی می نماید . کلاس بدنه
این خودروها را در انواع مدلهای تجاری ، سواری ، تک کابین ، دو کابین ، اسپرت و …. موجود می باشند .

  • Share:

نظر خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تگ های html مجاز به استفاده می باشند: <a href=""> <abbr> <acronym> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

ارسال یک پیام