بالانس درجا

یکی از دستگاههای مهم برای یک اتو سرویس و خدمات تعویض رینگ و لاستیک و خدمات مکانیکی و جلوبندی سازی می باشد که در اصطلاح عامیانه به آن دستگاه بالانس کامپیوتری ، بالانس درجا ، بالانس چرخ دیجیتال ، بالانس روکار، بالانس درجا کامیون، بالانس درجا ، بالانس اتوماتیک، بالانس جلوبندی سازی و…گفته می شود.

این دستگاه وظیفه بالانس کردن و تراز کردن چرخ خودروها بدون نیاز به باز کردن چرخ خودروها را دارد و بصورت روکار یا درجا باعث بهبود عملکرد رینگ و لاستیک و نشان دادن ایرادات سیستم جلوبندی خودرو را می شود.