تابلو برق آموزشی خودرو

مجموعه آموزشی به صورت تابلو ایستاده با اسکلت فلزی وچرخ گردان می باشد.

نحوه اتصـالات دسته سيــم
بازديد نحوه پاشش سوخت
عمـــــلكرد جــــرقه شمـــع
(actuators)تاثير سنسورها و تغيير آنها بر روي عملگرها و …