جک موتور درآر

دستگاه جک موتوردرآر یکی از ابزار های مهم کاربردی در تعمیرگاهها می باشد که برای انجام تعمیرات موتور و یا پیاده کردن موتور جهت تعمیر و جاگذاری موتور تعمیر شده یا موتور نو از آن استفاده میشود ، دستگاه جک موتوردرآور با اسامی مختلفی چون جرثقیل موتور درآر و جک موتوردرار برقی و …نیز شناخته میشود.

همچنین از جک موتوردرآر در عملیات بلند کردن اجسام سنگین در تعمیرگاهها برای حمل و جابجایی نیز استفاده میگردد.