روکار شوی انژکتور

این دستگاه بدون نیاز به بازو بسته شدن انژکتور تمام مسیرهای ریل سوخت ، پشت سوزنهای انژکتور،ورودی هوا که شامل منیفولد – ساق سوپاپها -محفظه احتراق و انتهای خروجی اگزوز را کاملا شستشو و رسوب زدایی مینماید.