لاستیک درآر

دستگاه لاستیک در آور برای در آوردن و جا انداختن لاستیک انواع خودرو های سبک و نیمه سنگین و سنگین ( لاستیک در آر سنگین و لاستیک در آر سبک ) بکار می رود و عموما مجهز به فیلتر رطوبت گیر , رگلاتور , روغن زن و درجه باد می باشند.
لاستیک در آر سبک مخصوص سواری به صورت میانگین از رینگ ۱۰ تا رینگ ۲۶ را ساپورت و پشتیبانی می کند.
لاستیک در آر سنگین مخصوص سواری به صورت میانگین از رینگ ۱۴ تا رینگ ۵۶ را ساپورت و پشتیبانی می کند.